La idea d'una conversa silenciosa autònoma entre màquines no és només una visió dels grans escriptors de ciència ficció de el segle XX.

La comunicació entre màquines és avui una realitat i una de les professions més demandades del present i del futur. I millor pagades.

Sens dubte, un dels reptes més prometedors del nostre temps i un requisit molt valorat en els processos de selecció d'empreses relacionades amb les telecomunicacions.

Què és la certificació Cisco CCNA v7?

CISCO és una empresa global amb seu a San José (Califòrnia), referent a la fabricació, venda, manteniment i consultoria d'equips de telecomunicacions. 

Emet un certificat, el Cisco Certified Network Associate (CCNA) que va dirigida a persones que treballin amb equips dins d'una xarxa i que és reconeguda a tot el món.

Més en particular, la CCNAv7 va encaminada a la certificació de les competències necessàries per configurar els aspectes físics(hardware)i lògics(software)d'una xarxa.

És una de les millors cartes de presentació per a qualsevol professional de les xarxes que vulgui iniciar-se dins del món IT.

Llibre CISCO CCNAv7. CURS PRÀCTIC

El llibre Cisco CCNAv7 és un manual pensat per reforçar els continguts pràctics del currículum del CCNAv7, resumint les principals configuracions dels dispositius de la xarxa Cisco, com ara switches i routers, amb exemples i exercicis per practicar.

L'autora, Alicia Pedroso, imparteix cursos de grau mitjà i superior de la família professional d'informàtica i comunicacions. És instructora Cisco i imparteix cursos CCNA com a formació complementària dels cicles formatius.